De volgende workshops zullen gegeven worden tijdens Meetup010 #9:

Tina Rahimy
Is sinds kort Lector Sociaal werk in de superdiverse stad aan Hogeschool Rotterdam. Ze gaf daarvoor al geruime tijd les over politiek, ethiek en diversiteit aan sociale opleidingen van Inholland, Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek van Rahimy is gericht op het constructief denken over en bespreekbaar maken van verschillen.
Het werkveld in de regio Rotterdam is divers en de meeste klassen in het Rotterdamse onderwijs zijn dat ook. Rahimy stelt hierover dat we op moeten houden met demoniseren maar ook met het romantiseren van wat ‘anders’ is. Docenten en sociaal werkers hebben nieuwe taal nodig om het gesprek in het werkveld en in een klas constructief te maken. Vraagt dit een andere houding in het lesgeven van docenten? Izaak Dekker zal Tina Rahimy vragen naar haar ervaringen met en eigen manier van lesgeven over diversiteit aan klassen die zelf superdivers zijn opgesteld. Juist bij dit thema moet je de ervaring en achtergronden van de studenten zelf volgens Rahimy als docent weten aan te boren.

*Workshop 1: Interculturele overbrugging door effectief communiceren; Rubik Nazarian
Met veel passie en plezier verzorg ik praktische trainingen in het onderwijs. Ik ben trainer, trainingsacteur en heb jarenlange ervaring op het gebied van ouderbetrokkenheid, schoolveiligheid, diversiteitsvraagstukken, omgaan met emoties en conflicten e.a.
Interculturele overbrugging door effectief communiceren.
In sneltreinvaart is Nederland veranderd in een multiculturele samenleving. Intercultureel samenwerken is daardoor al heel gewoon geworden. De ‘global village’ is een feit!
Naast de inspirerende uitdagingen brengt intercultureel samenwerken ook problemen met zich mee.
Ter illustratie een aantal ‘interculturele’ ervaringen die vaak door docenten worden genoemd:

  • de student blijft (eindeloos) terugkomen op een onvoldoende en schermt vaak met ‘familieomstandigheden’
  • de leerlingen spannen samen als ik er één aanspreek
  • de student doet net alsof hij de baas is (hij daagt de docent uit)
  • de leerling zeg al snel “U discrimineert”
  • de student valt niet te corrigeren op gedrag zoals te laat komen; sterker nog, voordat je het weet steelt hij de show!
  • de student is zeer intelligent maar niet actief(initiatief) te krijgen in groepswerk
  • de student is sterk afhankelijk van de docent, zelfs nog in het laatste jaar; het blijft trekken en duwen.

Vorm:
Naast een theoretisch kader met betrekking tot diversiteitsvraagstukken en praktische werkvormen wordt er gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. Het ervarend leren staat centraal. Hiernaast wordt aandacht besteed aan oordeelsvorming, waarneming, feitelijke observatie, bewustwording van eigen houding, zowel verbaal als non-verbaal en het effect daarvan op de ander. Je wordt jezelf bewuster van je eigen houding en je leert hoe je het beste contact kunt maken met leerlingen en ouders van verschillende culturele achtergrond.

*Workshop 2: Groepsdynamische uitdagingen; Mohamed Bouziane
Mohamed Bouziane is stadssocioloog, oud-docent en onderzoeker. Hij heeft enkele jaren lesgegeven aan jongeren met een rugzak. Momenteel houdt hij zich bezig met het professionaliseren van docenten die lesgeven in een stedelijke context.
Mohamed verzorgt de workshop Groepsdynamische uitdagingen
Als docent in de (grote) stad sta je voor uitdagingen die typerend zijn voor de stedelijke context. De klassen zijn kleurrijker, de sfeer is dynamisch en daarmee wordt het schakelvermogen van de docent des te meer op de proef gesteld. Hoewel dit het werk uitdagend en uniek maakt, gaat dit vaak niet zonder problemen. Zo gaat de dynamische context van de stad vaak gepaard met groepsdynamische uitdagingen. Uitdagingen omtrent straatcultuur in de klas, of extreme uitspraken die voor escalatie zorgen zijn hier voorbeelden van.
In deze workshop gaan we analytisch in op deze groepsdynamische uitdagingen. Er zal worden aangevangen met relevante theorie. Vervolgens zetten we onze metacognitieve vaardigheden in om te duiden wat er gebeurt op het moment dat een groepsdynamische uitdaging voorkomt. Hierbij zal beeldmateriaal gebruikt worden. Het doel van de workshop is om groepsdynamische uitdagingen vanuit vogelvlucht te belichten om zo het overzicht in soortgelijke situaties nog beter te kunnen behouden.

*Workshop 3: ‘Sense of belonging’ ; Mary Tupan-Wenno  
De afgelopen 25 jaar heb ik met veel passie vanuit verschillende invalshoeken op nationaal en internationaal gewerkt aan culturele diversiteit en inclusie in het (hoger) onderwijs. Ik ben onder meer directeur van ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid (www.echo-net.nl) in Den Haag en ben daarnaast ook bestuurlijk betrokken bij een Europees netwerk (www.ean-edu.org) en een ‘global’ netwerk (www.gaps-education.org) die zich beide bezighouden met gelijke kansen in het (hoger) onderwijs.
De diversiteit in de Nederlandse samenleving en in Rotterdam is niet nieuw maar de context is wel veranderd. Dit heeft zijn weerslag op maatschappelijke verhoudingen, beeldvorming en niet in de laatste plaats op de rol van de docent in het onderwijs en de beleving van die veranderende context door leerlingen en studenten.
Uit onderzoek dat ECHO heeft laten doen en internationaal onderzoek blijkt ‘sense of belonging’, je thuisvoelen, een belangrijke indicator voor studiemotivatie en studiesucces van studenten te zijn. Tijdens de workshop wil ik graag met deelnemers het gesprek aangaan over wat ‘sense of belonging’ betekent voor docenten en studenten en hoe docenten hier positief aan kunnen bijdragen.

*Workshop 4: Psychologische overtuigingen en leerstrategiën van je studenten; Jean Marie Molina
Jean Marie Molina is pedagoog en docent en begeleidt studenten met een verlengde leerroute van zowel sociale als financiële opleidingen aan Hogeschool Rotterdam. Binnen de hogeschool verwierf Molina faam met haar succesvolle begeleidingsmethode.
Als je les wilt geven aan een diverse doelgroep is het volgens Jean Marie van cruciaal belang dat je als docent snapt wat de psychologische overtuigingen en leerstrategiën van je studenten zijn. Tijdens deze workshop zal Jean Marie aan de hand van voorbeelden zowel de problematiek als de oplossingen bespreken.

*Workshop 5: Kennisdelen; Peter de Weerd
Teamleider STC vmbo Lloydstraat / projectleider 21st century skills.
Hoe kunnen we onze krachten bundelen en de kennis van buiten school benutten om ons onderwijs binnen de school te innoveren.
De wereld verandert en dat vraagt continu om aanpassingen, dus ook in het onderwijs.
Hoe kunnen we de aanwezige kennis en expertise van overheid, scholen en bedrijfsleven in de grote stad (Rotterdam) met elkaar combineren. Het uiteindelijk doel is om onze leerlingen gedegen en op een vooruitstrevende manier voor te bereiden voor de arbeidsmarkt.
We gaan hier graag met jullie over in gesprek tijdens de workshop ‘kennis delen’.

*Workshop 6: Het lastige gesprek; Djoeke Maduro
In deze workshop gaan we aan de hand van een beeldfragment van de Zaandamse vlogger Ismail bij Pauw/DWDD in gesprek over interculturele communicatie. We koppelen dit vervolgens naar de praktijk in de klas. Hoe gaan we de dialoog aan over moeilijke onderwerpen? Hoe zorgen we voor culturele sensitiviteit en het spreken van ‘elkaars taal’? Hoe zorgen we dat iedereen gehoord wordt? Na deelname ga je weg met nieuwe inzichten, maar ook praktische tips die je direct kunt toepassen.
Deze workshop wordt verzorgd namens de werkgroep Diversiteit van IvL, door Djoeke Maduro-Tasma (lerarenopleider), Annelou Molendijk (docent Maatschappijleer, oud-student) en Rachid Jemaoui (student).

*Workshop 7: De Schakelklas; Talmaschool
In Rotterdam zijn 13 basisscholen met een Internationale schakelklas (ISK) voor kinderen die kort in Nederland zijn. De Talmaschool is daar één van, maar de Talmaschool biedt meer. De school staat midden in het ‘oude’ en ‘nieuwe’ Crooswijk en daarom is de school flink aan het vernieuwen. Ze hebben een ouderinitiatief om de school een afspiegeling van de wijk te maken. Ook hebben ze twee Athenaklassen, hier wordt fulltime hoogbegaafdenonderwijs aangeboden. Een school met veel gezichten, kom inspiratie opdoen tijdens de sessie!

*Workshop 8: Rotterdamse wereldburger en stadspedagoog: Mesut Disli

*Workshop 9:   De Denkschool
De Denkschool gaat met je filosoferen over  “Onderwijs in de grote stad”.

*Workshop 10: Wat is radicalisering? Karim Amghar
Wat is radicalisering en hoe ziet het proces achter radicalisering eruit? WijWijs houdt zich elke dag bezig met radicalisering te herkennen en het bespreekbaar te maken in de klas. Verbinding is een essentieel onderdeel van deradicalisering en tijdens de workshop laten we zien hoe je verbinding kunt maken en radicalisering preventief kunt voorkomen in de klas.

Advertenties