Past het onderwijs? Programma update

In de afgelopen weken is er hard gewerkt om een mooi programma samen te stellen. We hebben wederom veel mensen bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan de meetup en kunnen daardoor een gevarieerd programma aanbieden.

Anders dan u van ons gewend bent zal de meetup van 21 april starten om 19.45 uur en bestaan uit een centrale inleiding gevolgd door drie workshop rondes. De workshops duren 30 minuten. Inschrijven voor de workshops kan bij binnenkomst. We zijn op deze avond te gast bij De Piloot (locatie Ommoordse weg).

Hieronder vindt u een overzicht van de workshops tijdens Meetup010 #6:

Workshops in ronde 1:

 • Mirjam Veldhoven
  De zachte kant van passend onderwijs aan hoogbegaafden
  Ondertussen weten we het wel; hoogbegaafden bedien je met compacten, verrijken, verdiepen, toch? Maar passend onderwijs aan hoogbegaafden valt of staat bij de zachte kant van onderwijs aan hoogbegaafden; de leerkracht! Vanavond gaan we aan de slag met deze zachte kant. Wat kan jij doen om onderwijs aan hoogbegaafden passend te maken? Mirjam Veldhoven is Cleverbee, haar bedrijf dat kennis deelt over kinderen met ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafden met ouders, kinderen en professionals.
 • Bernadette Sanders
  Taalontwikkelingsstoornissen in relatie tot leren en gedrag
  Drs. Bernadette Sanders – Orthopedagoog en ambulant begeleider
  Kinderen met een taalontwikkelingsstoonis (TOS) hebben problemen met de communicatieve redzaamheid. Zij hebben vaak moeite met het verwoorden van hun emoties, gedachten, wensen en bedoelingen en weten niet hoe ze om hulp moeten vragen of om extra uitleg. Van de leer- en gedragsproblemen die we op school signaleren blijkt TOS vaak een onderliggende factor, die bovendien vaak niet onderkend wordt. Het gedrag komt dan vooral voort uit gevoelens van onmacht en niet begrepen worden. Teruggetrokken gedrag, faalangst en depressie, maar ook woedebuien en agressie komen voor. Hoe kun je deze leerlingen signaleren, beter te ondersteunen en dit gedrag hanteren en voorkomen? (bao, vo, mbo).
 • Rubik Nazarian
  “Effectief communiceren met ouders, mede in het kader van passend onderwijs”
  “Hoe zet je ouders in als ervaringsdeskundige” Van agressie naar betrokkenheid. Van ouderbetrokkenheid naar educatief partnerschap.
  Agressie: Macht of onmacht? Gaat u goed om met situaties waarbij u weerstand bij een ouder moet ombuigen tot een tevreden ouder in het belang van het kind / de leerling? Bent u zich bewust van uw houding, zowel verbaal als non-verbaal, en het effect daarvan in een conflictsituatie?
  Wat is jouw eerste reactie wanneer je het gedrag van een ander als belemmerend of grensoverschrijdend ervaart? Ontdek het verschil tussen uitingen van macht en onmacht en leer er mee om te gaan.
  Middels korte interventies wordt geëxperimenteerd met allerlei gedragingen, emoties en weerstanden van een ouder (of leerling) om dit vervolgens effectief te beïnvloeden. Tijdens deze workshop word je je bewust van je non-verbale gedrag en reacties wanneer je uit je comfortzone wordt gehaald. Je ervaart hoe je op effectieve wijze spanningen weet te reguleren, zodat je met een open houding (en voor je eigen welzijn) het gewenste effect kan behalen. Je krijgt inzicht in je eigen handelen en ontvangt handvatten om je spanningen te kanaliseren. Driehoektraining benadert de praktijk. Ervarend leren staat centraal.
 • Ivar Janssen

  PowerPlatform Hogeschool Rotterdam
  Het PowerPlatform is een Platform voor en grotendeels door studenten met een functiebeperking binnen de Hogeschool Rotterdam. Het PowerPlatform zet zich in voor:
  • Informatie over (benodigde) voorzieningen en aanpassingen binnen de Hogeschool.
  • Beeldvorming (80% van de functiebeperkingen zijn NIET zichtbaar.
  • Bewustwording (wat kun jij als student en wij als Hogeschool doen om studiesucces te vergroten?).
  Niet iedere student met een functiebeperking heeft aanpassingen of extra begeleiding nodig, maar voor diegenen die dat wel kunnen gebruiken, kan er veel worden geregeld binnen onze Hogeschool.
  Het PowerPlatform coacht en verwijst studenten, traint HR personeel, inspireert door empowerende bijeenkomsten en activiteiten te organiseren, informeert over voorzieningen binnen de HR, legt verbindingen met de arbeidsmarkt voor stages etc. Kortom: het PowerPlatform laat studenten, maar zeker ook docenten en medewerkers zien wat de mogelijkheden zijn. Daardoor kan er op en rond de studie beter rekening gehouden worden met de individuele situatie van studenten.
  Het PowerPlatform bestaat voornamelijk uit studenten die ervaringsdeskundige zijn omdat zij weten hoe het is om te studeren met een functiebeperking.

Workshops in ronde 2: 

 • Inge Schilders
  Onderzoekend Lerend leren voor kleuters (en iedereen die graag spelenderwijs leert!)
  Spel, avontuur, contextleren…we onderstrepen allemaal het belang hiervan. Onderzoekend leren is een prachtig middel om kinderen te laten ontdekken, te leren van vallen en opstaan en op eigen tempo te laten ontwikkelen.
  Maar hoe creëer je zelf makkelijk een onderwijssituatie waarin dit nagenoeg vanzelfsprekend plaatsvindt?
  En nog belangrijker? Hoe ziet jouw rol als leerkracht eruit? Hoe beweeg jij je door dit levendige verhaal? Zit je, loop je, kijk je, praat je of stel je alleen maar vragen?
  Tijdens  deze sessie krijgen jullie kort uitleg over de principes van onderzoekend leren. Vervolgens ga je zelf aan de slag met activerende Diepe Denkvragen die aansluiten bij de fasen van onderzoek. Zodat straks niet jij aan het werk gaat, maar het kind! Van consumeren naar activeren…!
  Deze sessie wordt gegeven door Inge Schilders. Na jaren werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs als intern begeleider, leerkracht en plusklasbegeleider richt zij zich sinds kort volledig op haar bedrijf Het Kleine Avontuur.
  Sinds 2011 is ze uitgever van spelmateriaal en conceptontwikkelaar. Momenteel is ze druk bezig met de ontwikkeling van Kleuterlab: een aanpak voor onderzoekend leren voor het jonge kind.
 • Door Faber en Patricia Bijloo
  Project Passend Ommoord: over een initiatief dat klein begon en steeds groter wordt.
  Passend Onderwijs is gestart. Maar hoe zorg je ervoor dat het SBO, SO en regulier onderwijs elkaar vinden? Dat expertise wordt gedeeld en kennis wordt vergroot? Een zoektocht die gaat van elkaar leren kennen en casussen bespreken, naar expertise delen. Het resultaat: een mooi initiatief waarbij de leerkrachten van reguliere basisscholen uit de wijk Ommoord worden geschoold en begeleid in het omgaan met gedragsproblemen op school door leerkrachten uit het speciaal onderwijs. Begeleiding van mensen die zelf nog dagelijks met hun voeten in de klei staan.
  Meer weten over de manier waarop project Passend Ommoord handen en voeten kreeg? Kom dan naar de workshop die gegeven wordt door Door Faber en Patricia Bijloo.
  Door Faber is voorzitter stuurgroep PPO bij PPO Rotterdam en directeur van C. Leeflang, Henry Dunant, De Kring.
  Patricia Bijloo is de directeur van De Piloot en Het Passercollege.
 • Anton Horeweg
  Executieve functies en (passend)onderwijs
  Een heel klein tipje van de sluier opgelicht over hoe zwakker(re) executieve functies invloed hebben in de klas. Anton Horeweg, leerkracht, gedragsspecialist (M SEN). Auteur Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs.
 • Andrea Vogelsberger
  Mijn zoon met het syndroom van Down op een reguliere school
  Andrea vertelt de ervaringen als ouders met Tim op een reguliere school. Hoe Tim gestart is en hoe hij het nu doet. Hoe zij als ouders zijn ontwikkeling ervaren en de positieve invloed van een ‘reguliere’ omgeving. Ook vertelt zij over de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn, voor juf, school en Tim. Realistisch zijn en blijven benadrukt Andrea.  

Workshops in ronde 3:

 • Corine van Ipenburg
  Help, mijn leerling is ziek!
  Gelukkig ervaar je dit niet bij elke ziekmelding van een leerling.
  Elk kind is tenslotte wel eens ziek.
  Maar wat als Laura zich steeds weer ziek meldt en de toedracht vaag is en blijft.
  Wat als die hoofdpijn van Kiram, waarvoor zijn moeder hem vorige week ziek meldde, de aankondiging blijkt te zijn van een acute ernstige ziekte.
  Wat als één van je leerlingen  niet meer beter kan worden.
  Wat als Janet met  Cystic Fibrose niet meer mee kan komen op jouw reguliere school.
  Graag vertel ik jullie,uit mijn eigen ervaring  als specialist in onderwijsondersteuning,  over de mogelijkheden  om  zieke leerlingen binnen het reguliere onderwijs zo goed en passend mogelijk te ondersteunen.
  Ook vertel ik jullie graag over het beste medicijn voor elk ziek kind; onderwijs! Onderwijs zorgt namelijk voor normalisatie in een abnormale situatie.
  Corine van Ipenburg – Westerhof
  specialist in onderwijsondersteuning (zieke leerlingen)
  SCOOR
 • Nick Zuiddam
  Medium Setting
  Op basisschool O.B.S. De Toermalijn willen we graag starten met een Medium Setting.
  Cluster 2 leerling: Dove en slechthorende kinderen en kinderen met een communicatieve beperking. Dit kunnen ernstige spraak- of taalproblemen zijn. Leerlingen  cluster2 kunnen vroeg (vroeger) instromen op een reguliere basisschool. In de wijk, regio kan een reguliere basisschool deze leerlingen de juiste ondersteuning bieden. Leerlingen kunnen door groepsleerkracht, ambulant begeleider van de Auris, I.B.-er, logopedist ondersteund worden. De ondersteuning vindt plaats in de groep of dichtbij in de school. De reguliere basisschool wordt steeds deskundiger.
  Collega`s volgen het cursusprogramma taalontwikkelingsstoornis TOS. De logopedistes screenen peuters en kleuters en begeleiden leidsters en leerkrachten.
  Het welbevinden van een kind is erg belangrijk!
 • Natasja Hoogerheide
  ‘De thuiszitter, het knellende jasje van passend onderwijs’
  Terwijl Natasja Hoogerheide, intern begeleider op een basisschool in Rotterdam, op haar werk alle mogelijkheden benut om passend onderwijs te realiseren voor de leerlingen op haar school, zit haar zoon met autisme en een angststoornis thuis op de bank. Hoe is dit zo gekomen en hoe is het voor haar om zich in deze twee tegengestelde werelden te begeven? In 30 minuten geeft Natasja de thuiszitters een gezicht en vertelt ze hoe de situatie haar kijk op kinderen veranderd heeft: hoe een knellend jasje altijd een passend jasje kan worden. Een verhaal over hoop, hoop je mee?
 • Bert Groeneweg
  Passend over de grens.
  Wat we kunnen leren van andere landen die ons passend voorgingen, voorbeelden uit Oostenrijk en Canada, wat we hadden kunnen doen en wat we nog kunnen gaan doen, zijn we op de goede weg? Kijk mee over de grens en verlaat eventjes de Hollandse bubble, bij de buren is het gras altijd groener…..
  Bert Groeneweg Seminarium voor Orthopedagogiek
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s